Partner worden?

Voordaen Vastgoed ondersteunt, adviseert en initieert bij het opzetten en onderhouden van verenigingshuizen. Dit doen wij door verenigingen te helpen met het opzetten en efficiënt inrichten van huizencommissies, adviesgesprekken en het opstellen van bewoningsplannen. Wij helpen met het wegnemen van hordes voor ouders en beleggers die een huis willen oprichten. Denk hierbij aan het vinden van huizen, het opstellen van een business case, verbouwadvies, vergunningaanvragen, (brand)veiligheid en verbouwbegeleiding. Onze partners kunnen gratis gebruik maken van deze ondersteuning. Verenigingen in Delft, Leiden, Utrecht, Rotterdam en Wageningen sloten zich reeds aan.

Onze diensten

Opzetten en/of begeleiden van huizencommissies

Per kwartaal voortgangsgesprek met de vereniging

Linken van beleggers aan verenigingen

Adviseren bij aanvragen door ouders/beleggers

Adviseren bij ‘voortbestaansvraagstukken’

Nauwe samenwerking bij het huisvesten van verenigingsleden